O mně

Narodila jsem se v roce 1985 v Kutné Hoře.

Základní a středoškolské vzdělání jsem absolvovala v Pardubicích. Poté jsem vystudovala obor Právo a právní věda na Západočeské univerzitě v Plzni. Svá studia jsem ukončila v roce 2009, kdy jsem složila státní zkoušku a získala titul Mgr.

JUDr. Markéta Havlasová, advokátProfesně jsem se vždy profilovala přímo na advokacii. Již v průběhu vysokoškolských studií jsem aktivně praktikovala v královéhradecké advokátní kanceláři Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o. (nyní PPS advokáti s.r.o.), kde jsem měla možnost se seznámit s běžnou agendou a zahájila výkon své koncipientské praxe. Od roku 2010 jsem pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři v Dražkovicích – ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. V téže advokátní kanceláři pod novou firmou Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. jsem byla činná jako zaměstnaný advokát po složení advokátních zkoušek v roce 2012.

V roce 2015 jsem úspěšně složila rigorózní zkoušku na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem získala titul JUDr.

V současné době vykonávám advokacii jako samostatný advokát s evidenčním č. ČAK 14 721.