Podmínky spolupráce

Na prvotní schůzce je poskytnuta nezávazná konzultace, v případě Vašeho zájmu je udělena plná moc a uzavřena smlouva o poskytování právních služeb. Klienti advokátní kanceláře jsou pravidelně informováni o stavu a průběhu řešené věci.

V případě společné spolupráce je práce honorována hodinovou sazbu, případně ujednáním advokátního tarifu (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.